Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. 

Onze website geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie, Wij zullen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop aangesloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28.01.2022 met het live gaan van onze website. 
Als er vragen zijn over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen .

Reserveringsbevestiging; Voor het bijhouden van onze administratie maken wij geen gebruik van de diensten van anderen. Je  gegevens worden gebruikt voor het opmaken van je reserveringsbevestiging, optie aanvraag of informatie aanvraag.  Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens altijd vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bewaartermijnen; Wij  bewaren je gegevens zolang je gast van ons bent. Dit betekent dat wij je persoonlijke gegevens bewaren totdat je aangeeft datje niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.  Op grond van onze administratieve verplichtingen dienen wij reserveringsbevestigingen met je pesoonlijke gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  

Wijzigingen in het privacybeleid; Wij behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je reserveringsbevestiging, optie of informatie aanvraag verwerken, dan brengen wij je daarvan via de website op de hoogte.